Betingelser & vilkår

Betingelser & vilkår

Generell politikk og informasjon
 • Norske-casino.eu har ikke som hensikt om at noe av informasjonen som finnes på denne nettsiden skal brukes til ulovlige aktiviteter.
 • Innholdet på denne nettsiden er kun til nyheter og underholdning, og det kan ikke betraktes som juridiske råd av noe slag.
 • Norske-casino.eu er et uavhengig casino gaming nettsted og informasjonstjeneste som tilbyr den mest omfattende casino gaming erfaring og casino kompetanse.
 • Norske-casino.eu tar ikke ansvar for feil i dette materialet.
 • Norske-casino.eu sine brukere er selv ansvarlig for å avgjøre hvorvidt det er lovlig for dem å spille på noen spesifikke spill eller plassere noen spesifikk innsats.
 • Norske-casino.eu garanterer ikke nøyaktigheten av noe element i dette materialet.
 • Norske-casino.eu fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader som kan oppstå grunnet bruk av dette materialet.
 • Informasjonen på denne serveren kan endres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse for Norske-casino.eu sin side i fremtiden.
 • Alle varemerker som nevnes her tilhører deres respektive eiere.
 • Med mindre identifisert med etiketten " Copy Freely"(Kopier Fritt), er innholdet på dette nettstedet opphavsbeskyttet av Norske-casino.eu. I betraktning av denne fullmakten, samtykker Norske-casinos brukere i at alle kopier av disse dokumentene man gjør skal beholde all sin opphavsrett og andre eiendomsrettigheter i dette dokumentet.
 • Brukere hos Norske-casino kan ikke: kopiere, overføre eller justere informasjonen på denne nettsiden på noen måte.
 • Vær oppmerksom på at ethvert produkt, prosess eller teknologi i dette dokumentet kan være gjenstand for andre immaterielle rettigheter reservert av Norske-casino.eu og kan ikke lisensieres herunder.
 • Norske-casino.eu forsøker å gi så fullstendig, nøyaktig og oppdatert informasjon som mulig.
 • Hvis du skulle observere noen mangelfullt eller finner feil i informasjonen, vennligst send oss en e-post til: [email protected]
 • Norske-casino.eu forbeholder seg retten til å avslå forespørsler om fjerning av innhold etter eget skjønn, med mindre det dreier seg om innhold som kan anses som falskt, vulgært, hatefullt, obskønt, seksuelt orientert, truende, diskriminerende, krenkende for en persons privatliv, eller på annen måte er i strid med internasjonal lov.

Casino Klager

Ved å sende inn en klage ved hjelp av Norske Casino Klage Service samtykker du herved til følgende vilkår og betingelser:

 • Norske-casinos klagetjeneste er en helt gratis tjeneste og kan brukes helt kostnadsfritt.
 • Norske- casinos klagetjeneste er en mediatory tjeneste mellom spillere og casino operatører som tilbys av Norske-casino.
 • Norske-casino kan ikke holdes ansvarlig for utfallet av noen av klagesakene som fremmes via Norske-casinos klageservice.
 • Kun registrerte medlemmer hos Norske-casino har lov til å bruke klagetjenesten.
 • Norske-casino forbeholder seg retten til å avvise og/eller avslutte enhver klagesak som ”Løst” som ikke er i samsvar med retningslinjer for innsending av klage eller mangler informasjon som anses som avgjørende, for eksempel registrert brukernavn og e-post på casinoet.
 • Norske-casinos klagetjeneste er offentlig og alle innleggene og/eller vedlagte filer til en klagesak er offentlige. Det er spillerens plikt å selv skjule/maskere eventuelle personopplysninger som inngår i disse innleggene og/eller vedlagte filer.
 • Informasjonen som utveksles i løpet av klageprosessen mellom spiller og Norske-casino, og casino representanter og Norske-casino er strengt konfidensiell og skal ikke gis videre til en tredjepart.
 • Begge parter (spiller og casino representant) som er involvert i en klagesak hos Norske-casinos klagetjeneste, er forpliktet til å følge tidsfristrammen på 96 timer som er fastsatt som begge parters maksimale tillatte responstid.
 • Den eneste kommunikasjonskanalen som er tillatt for diskusjon og utveksling av informasjon om Norske-casinos klageprosess er via e-post. Norske-casino diskuterer ikke klagesaker via verken Skype, Live Chat eller andre kommunikasjonsmidler.
 • Begge parter (spiller og casino representant) som benytter Norske-casinos klagetjeneste, kan be om at deres klagesak skal gjenåpnes inntil to ganger. Norske-casino forbeholder seg retten til å avslå en slik anmodning om ikke nok rimelig grunn for en slik gjenåpning ble funnet.
 • Norske-casino vurderer og dømmer alle klagesaker basert utelukkende på fakta og bevis som presenteres av begge parter i løpet av klageprosessen.
 • De ovennevnte reglene kan til enhver tid bli endret uten forvarsel og trer i kraft umiddelbart.

Forum regler
 • Du aksepterer, gjennom din bruk av dette forumet, at du ikke vil legge ut materiale (post, link eller bilde) som er falskt, ærekrenkende, unøyaktig, fornærmende, vulgært, hatefullt, trakasserende, uanstendig, spottende, seksuelt orientert, truende, diskriminerende, krenkende for en persons privatliv, voksent materiale eller på noen andre måter i strid med internasjonale lover. Dette inkluderer alle lenker: i signaturen din, profilen, bokmerker, samt bilder og avatarer som er lagt ut.
 • Krenkende oppførsel er ikke akseptabelt, og din konto vil bli suspendert.
 • Strengt forbudt: a) å publisere den samme meldingen i mer enn én tråd eller emnedel; b) Spamming, Flooding, Kjedebrev, Pyramidespill, og Oppfordringer; c) Kampanjer, Reklamering om bonuser; d) Private meldinger eller e-post; e) innlegg som kan anses som krenkende eller støtende og kan skade en annen virksomhet. Beskyldninger uten gyldig bevis vil ikke bli tolerert.
 • Vi vil ikke tolerere reklame og/eller fremming av noen som helst former og typer av såkalte "gambling-strategier"! Dette vil føre til suspensjon av kontoen din.
 • Det er forbudt å legge inn virkelige navn, e-postadresser eller andre personlige opplysninger som kan anses som konfidensiell informasjon fra privat korrespondanse eller fra noen brukerdatabaser.
 • Det er forbudt å poste kopibeskyttet materiale med mindre du eier opphavsretten til dette eller du har skriftlig godkjenning fra eieren av opphavsrettsbeskyttet materiale.
 • Alle innlegg blir Norske-casinos eiendom når de er lagt ut. All kopiering og liming av innlegg fra dette forumet til andre bør gjøres med vår eksplisitte tillatelse og/eller skjønn. Kopiering av innlegg og/eller tråder fra andre fora er forbudt, med mindre du har eksplisitt tillatelse til å gjøre dette.
 • Husk at vi ikke aktivt observerer meldinger som er lagt ut, og vi er av den grunn heller ikke ansvarlige for innholdet i disse. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av informasjonen som presenteres. Innleggene uttrykker kun synet til forfatteren. Alle som føler at et innlegg er støtende, kan umiddelbart varsle en administrator eller moderator i dette forumet. Du er fortsatt ansvarlig for innholdet i meldinger du har lagt ut.
 • Hvis du kommer over et innlegg eller en tråd som ser ut som det er brudd på noen av våre forumregler, kan du rapportere om dette til oss. Du kan gjøre dette ved å bruke rapportknappen som finnes under hvert innlegg. En e-post og/eller varsling vil umiddelbart bli sendt til våre administratorer og moderatorer. Benyttelse av PM (Private meldinger) for å misbruke andre medlemmer og/eller noe annet, som er i direkte strid med noen av våre regler, er strengt forbudt og din konto vil bli suspendert.
 • Ikke legg den samme meldingen til mer enn én tråd eller emnedel.
 • Norske-casino.eu forbeholder seg retten til å avsløre din identitet (eller annen relatert informasjon samlet på denne tjenesten) i tilfelle av en formell klage eller søksmål som oppstår ved enhver situasjon som følge av din bruk av dette forumet.
 • Norske-casino.eu har ikke til hensikt for noe av informasjonen som finnes på denne nettsiden å bli brukt til ulovlige formål. Du er selv ansvarlig for at du oppfyller alle alders- og andre myndighetskrav før du klikker deg inn på enhver nettbasert gambling nettside. Online gambling er ulovlig i mange jurisdiksjoner, og brukere bør konsultere advokat om den juridiske statusen for online gambling og spill innenfor deres respektive jurisdiksjoner. Informasjonen på denne nettsiden er kun til nyheter og underholdning. Norske-casino.eu er en uavhengig informasjonstjeneste som ikke er tilknyttet noe online gambling selskap. Lenker til tredjeparts nettsider på Norske-casino.euer kun for din bekvemmelighet. Hvis du benytter disse lenkene, forlater du dette nettstedet.
 • Det anbefales sterkt at du bruker et komplekst og unikt passord for kontoen din, for å hindre at kontoen blir misbrukt.
 • Vennligst presentere oss med ren og nøyaktig informasjon. Ikke registrere en svindelkonto. Ikke registrere deg med mer enn én konto i forumet.
 • Norske-casinos moderatorer forbeholder oss retten til å fjerne, redigere, flytte eller lukke enhver tråd eller post, i tilfelle noen av de ovennevnte regler er brutt uten forvarsel.
 • Forumets medlemmer som begår svindel vil bli utestengt fra forumet.
 • Vi forbeholder oss retten til å advare deg i tilfelle du har brutt noen av reglene. Denne advarselen vil bli gitt hvis overtredelsen ikke er så alvorlig, og det er et engangstilfelle. Vi synes at alle fortjener en ny sjanse, så bruk den smart og sørg for til at det kun blir med den ene!
Hent Bonus!